Vision

Vores vision er at skabe et sted, hvor borgere, der er marginaliseret fra arbejdsmarkedet, kan oparbejde sig en meningsfyldt hverdag. Vi ønsker at være samfundet behjælpeligt ved at skabe et sted, hvor socialt udsatte unge kan få en chance for at opnå en tilknytning til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Vi håber at kunne inspirere den enkelte unge til at tage en uddannelse og sikre dem selvforsørgelse. Dermed er vi en aktiv part i unges liv og fremtid.