Medarbejdere

Carsten Larsen: FrederiksborgCentrets mangeårige direktør. Carsten skabte indsatsen i samarbejde med Hillerød Kommune, på baggrund af sit sociale engagement. Ud over Team Change rummer FrederiksborgCentret også andre indsatser for grupper af personer med handicaps, der lige så også er initieret af Carstens ønske om at bidrage til samfundet.

Carsten Larsen:
FrederiksborgCentrets mangeårige direktør. Carsten skabte indsatsen i samarbejde med Hillerød Kommune, på baggrund af sit sociale engagement. Ud over Team Change rummer FrederiksborgCentret også andre indsatser for grupper af personer med handicaps, der lige så også er initieret af Carstens ønske om at bidrage til samfundet.

 

Jonas Micheelsen:
Projektkoordinator i Team Change. Jonas er uddannet socialrådgiver, og har været med i Team Change siden det tog sin nuværende form. Han har implementeret forskellige sociale elementer i indsatsen, og står for den daglige ledelse af Team Change. Jonas afholder løbende samtaler med de unge i indsatsen, for derudfra at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger ud fra et helhedssyn. Jonas kan tilknyttes som fastholdelsesmentor.