Medarbejdere

Carsten Larsen: FrederiksborgCentrets mangeårige direktør. Carsten skabte indsatsen i samarbejde med Hillerød Kommune, på baggrund af sit sociale engagement. Ud over Team Change rummer FrederiksborgCentret også andre indsatser for grupper af personer med handicaps, der lige så også er initieret af Carstens ønske om at bidrage til samfundet.

Carsten Larsen:
FrederiksborgCentrets mangeårige direktør. Carsten skabte indsatsen i samarbejde med Hillerød Kommune, på baggrund af sit sociale engagement. Ud over Team Change rummer FrederiksborgCentret også andre indsatser for grupper af personer med handicaps, der lige så også er initieret af Carstens ønske om at bidrage til samfundet.

René M. Frederiksen:
Projektleder for Team Change. Med baggrund i militæret og som leder igennem 20 år, bidrager René med sin viden og færdighed inden for ledelse og arbejdspladsforventninger. René ses som ”chef” for Team Change, og står for især den disciplinære tilgang til den enkelte borger. Han stiller de samme krav og forventninger som en chef på en rigtig arbejdsplads gør, dog med tanke for den enkeltes situation. René sætter altså en realistisk standard for indsatsen over for den enkelte.

Jonas Micheelsen:
Socialfaglig og administrativ konsulent i Team Change. Jonas er under uddannelse til socialrådgiver, og har været med i Team Change siden det tog sin nuværende form. Han har været med til at udvikle forskellige sociale elementer i indsatsen. Jonas står for at afholde løbende samtaler med de unge i indsatsen, for derudfra at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger ud fra et helhedssyn. Jonas kan tilknyttes som fastholdelsesmentor.