Om os

Team Change – skaber positiv forandring gennem virksomhedsrettet aktivering!

FrederiksborgCentrets sociale indsats ”Team Change” tilbyder skræddersyede forløb, med fokus på uddannelse, job og selvforsørgelse.

Hvem er vi?
Team Change er en uafhængig enhed af FrederiksborgCentrets daglige virke. Vi har eksisteret i snart 5 år, og har allerede nu opnået anerkendelse for vores arbejde med unge uddannelses- og aktivitetsparate borgere.

Hvad kan vi?
Vi har igennem de sidste år haft knapt 50 Hillerødborgere igennem vores projekt. Vores målsætning om at få uddannelsesparate videre i uddannelse og aktivitetsparate målbart tættere på uddannelse eller job, betyder, at vi forpligter os til at levere resultater.
Vi har fået sammensat en indsats, der leverer varen, hvilke vores samarbejde med Hillerød Kommune kan bevidne. Vi har en succesrate på 50% inden for det første års forløb, hvormed vi er stolte at af være tæt på målsætningen. Dette er ikke mindst på grund af vores store, personlige engagement i unges udvikling og trivsel. Vores egen motivation smitter af på de borgere, der er i forløb hos os, og sikre ikke bare en overfladisk, procentvis udvikling, men et personligt og fokuseret udviklingstrin i retning mod selvforsørgelse.

Hvordan gør vi?
Team Change tilbyder en række faciliteter for borgere i forløb, der hver især hjælper den enkelte med at opnå de individuelle og personlige mål, der er aftalt ved opstart.
En sådan udviklingsplan er første skridt på vejen mod uddannelse, job og selvforsørgelse. Vores erfaring er, at det er vigtigt for den enkelte at se et mål med sit forløb. Denne udviklingsplan aftales med den enkelte borger, og bliver fuldstændiggjort i samarbejde med sagsbehandleren.

En plan med muligheder
Den enkeltes individuelle plan har et helhedsfokuseret udgangspunkt, og fokuserer på at nedbryde de barrierer, der står i vejen for en succesfuld vej til selvforsørgelse. Denne plan kan altså indeholde en detaljeringsgrad af problemknusende elementer, der tæller både coaching, afhentning om morgenen (for de hårdest ramte), rutineopbygning, hygiejnetræning, oprydning og vedligehold af bolig, socialtræning, arbejdstidsopnåelse, mødestabilitet, jobrotation og meget andet.
Kurs mod fremtiden
Når den enkelte har opnået sine mål, kan personen enten overgå til uddannelse, eller komme i forløb hos en af vores samarbejdspartnere, f.eks. Fagakademiet. Hos Fagakademiet uddannes borgeren til stilladsarbejder, og kan efterfølgende indgå i den trængte byggebranche. Der er også mulighed for uddannelse inden for andre erhverv, som vi også har i vores netværk. Uanset hvilken retning den enkelte borger vælger at gå i, tilbyder Team Change at støtte borgeren i en ønsket periode som fastholdelsesmentor. Dette gør vi, da vi ikke stiller os til takke med at få en borger i uddannelse – han/hun skal HELE vejen igennem!
Metodefokus
I Team Change har vi forholdsvis stor metodefrihed. Dette betyder, at vi ikke arbejder efter én metode, som vi så skal have til at passe ind i jeres ønskede metoder. Metodevalg kan aftales med vores socialrådgiveruddannede socialfaglige konsulent, hvormed vi kan understøtte en endnu stærkere og individorienteret helhedsindsats. Vi forholder os altid formålstjenesteligt, systematisk og planlæggende for at sikre os, at vores metodiske overvejelser bidrager positivt til både borger og sagsbehandler.
Kost
Frokost er et vigtigt samlingspunkt for vores team af borgere. I fællesskab nydes en sund og nærende frokost, der sikrer energi til resten af dagen. Frokost er en ufravigelig del af hverdagen i Team Change, og kan ikke springes over. Der er til gengæld frivillig morgenmad fra 7:45 til 8:00. Her er det valgfrit for den enkelte, om denne vil komme og spise morgenmad. Hver fredag er der fællesmorgenmad med resten af medarbejderne i FrederiksborgCentret, hvormed borgerne også oplever sammenhørighed på anden vis, end blot gennem arbejde.
Uniform
Ved opstart i Team Change får alle udleveret arbejdstøj med deres navn på, så de føler et tilhørsforhold til arbejdspladsen. Arbejdstøjet består af arbejdsbukser, T-shirts, trøje og sikkerhedssko bliver bestilt. Grundet sikkerhedsmæssige årsager skal borgeren, efter udlevering, være iført den reglementerede uniform, når denne indgår i aktivt arbejde i FrederiksborgCentret.
Træning
I tråd med ovenstående, får borgeren udleveret træningstøj. Dette skal bruges til den ugentlige træning, samt under specialaftalte træningssessioner med vores personale. Træning kan være en del af en specielt tilrettelagt plan for forløbet i Team Change, der bakkes op af gentagende fedtprocentsmålinger, der indeholder fedtprocent, muskelmasse, body age og lignende.
Vi er klar over, at et sundt sind og en sund krop går hånd i hånd. Derfor har vi fokus på borgernes fysiske velbefindende. Dette betyder, at alle borgere i Team Change får adgang til træningsfaciliteterne i FysioDanmark Hillerøds lokaler, der ligger i sammenhæng med FrederiksborgCentret. Disse faciliteter må benyttes i samtlige af FDHI’s åbne timer.
Det udleverede træningstøj består af shorts, T-shirts og træningssko. Træningstøjet bliver leveret i en træningstaske, hvorpå både borgerens fornavn og Team Changes logo indgår.
Rollemodeller
Det, der gør Team Change så unikt er, at vi forstår de unge og deres situation. Vores sammensætning af medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, gør, at vi anses som rollemodeller for de unge. De kender til vores baggrunde og ser, hvordan vi hver især har opnået succes i livet – uanset, hvordan vi har været udfordret igennem tiden.

Dokumentation
En gang om måneden udarbejder Team Changes socialfaglige konsulent en rapport på de enkelte borgere. Disse rapporter giver en detaljeret beskrivelse af borgerens udvikling, målopnåelse, udfordringer og potentiale. Det er en helhedsorienteret rapport, der giver en indikator af mødestabilitet, sociale omgangskreds og faglige kunnen. Dermed opfylder Team Change behovet for kvalificeret dokumentation af indsatsen. Dokumentation, der kan bruges andre steder i systemet også. Det gør det hurtigt, nemt og overskueligt at følge borgerens udvikling, og samtidigt sikre borgeren den bedste opfølgning og fremtidige plan i andre dele af systemet.

Målgruppen
Målgruppen har indtil videre været uddannelses- og aktivitetsparate borgere i alderen 18-30 år. De er på ydelsen uddannelseshjælp, evt. med aktivitetstillæg. Vi tager dog også gerne imod kriminelle, der ønsker at komme ud af miljøet, eller målgruppen over 30 år.