Om os

Vi beskæftiger dagligt uddannelses- og/eller aktivitetsparate borgere i aktivering. De får social understøttelse i form af ydelsen uddannelseshjælp, og indgår som en del af den øvrige arbejdsstab i FrederiksborgCentret. Her kan de opnå færdigheder og erfaring inden for mange forskellige opgaver. Grundet FrederiksborgCentrets udformning som et multihus, kan vi beskæftige den enkelte borger inden for eksempelvis køkken-, kørsels-, administrations-, smede-, tømrer-, gartner-, rengørings- og andre håndværksopgaver. Desuden består mange opgaver i klargøring til messer og arrangementer af forskellig karakter.

 

Indsatsens overordnede mål er at give de deltagende borgere en oplevelse af en almindelig arbejdsplads. Selve indsatsen er en uddannelsesrettet aktivitet, der gennem arbejdsopgaverne hjælper den enkelte borger til at undersøge eventuelle uddannelsesønsker. Det er også muligt for os, at arbejde inden for andre aspekter af aktivering, der kan forberede den enkelte til selvforsørgelse.

 

Vores observationer og erfaringer viser, at der er en sammenhæng mellem krop og sjæl. Derfor tilbyder vi borgerne en række goder, der alle har til formål at sikre en helhedsorienteret indsats. Her kan nævnes tilbud om sund morgenmad og frokost samt coaching. Som en del af den ugentlige aktivering indgår fysisk træning i en kombination med mindfulness og meditation. Dette styrker den enkelte borgers fysiske og mentale sundhed.

 

Vi arbejder på at give de enkelte borgere en relationsbekræftende oplevelse af en arbejdsplads. Dagligt bliver den enkelte udsat for menneskelig kontakt under sine arbejdsopgaver. Vores borgere, der ofte har forskellige problematikker og diagnoser med sig, får derfor rig mulighed for også at arbejde med at overkomme disse. FrederiksborgCentrets placering i hjertet af Nordsjælland, gør vores projekt oplagt for social træning i offentlige transportmidler. Hillerød station er et knudepunkt, hvorfor det er ideelt for alle Nordsjællandske kommuner at benytte os som fikspunkt for en sådan indsats. 

 

Team Change udfører også mentoropgaver. Dette sker for at sikre borgeren en helhedsindsats i aktiveringen. Det er vores erfaring, at de enkelte borgere ofte har andre problematikker med sig, end blot arbejdsløshed og mangel på uddannelse.

 

Derfor har vi oplevet, hvor svært det er at opretholde en funktionel aktivering, så længe den enkelte borger er omgivet af problematikker eksternt aktiveringstiden. Disse problematikker medfører ofte, at den enkelte borger ikke kan overskue at møde i sin aktivering.

 

Vi vil i stedet forsøge at komme denne problematik i forkøbet, ved at tilbyde denne mentorordning. Vores håb er, at kunne tilbyde den enkelte borger en støttende funktion, der også kan berøre døgnets øvrige timer, denne ikke er i aktivering. Dette sker for at skaffe problematikker af vejen, før de vokser den enkelte over hovedet. Vores forhåbning er, at vi kan skabe mere overskud hos den enkelte borger, og derved skabe et større tilhørsforhold til sin aktivering.

 

Et forløb hos Team Change er individuelt tilrettelagt for den enkelte borger. Den enkeltes forløb evalueres løbende i samarbejde med dennes sagsbehandler, hvorpå indsatsen justeres og tilpasses på bedst mulig måde.